Renovering/restaurering

Röda Möllan, möbel- och båtsnickeri strax norr om Landskrona, ansvarar för iordningställandet och försäljning av Venturo #17. Byggnaden återställs under våren 2016 till originalskick med reservation för möjliga konstruktionstekniska förbättringar. Venturos sjuttiotalskonstruktion är gjord med den tidens bästa tekniska lösningar, de möjliga konstruktionsproblem som har uppdagats efter +40 år kommer att bearbetas med den teknik och de material som idag finns tillgängliga. Inga organiska material kommer att finnas i konstruktionen. Samtliga plaststrukturer till de två stora sidosektionerna, och de för taket samt bottenplattan vitala elementen finns kvar och återställs till ursprungligt skick. Byggnadens fasad kommer därmed att vara helt återställd enligt originalritningar. Detta gäller även samtliga glaspartier, plåtdetaljer och de bibehållna originaldörrarna i aluminium. Byggnadens interiör kommer att iordningställas som ett öppet rum med färdigställda detaljer i ytterväggar, innertak samt golv. Detta ger kunden möjlighet att själv inreda med önskade detaljer allt utifrån egna behov, det ger också tillfälle till egen rumsindelning, val av golvbeklädnad och eventuella serviceanslutningar.

Information

Venturo nummer 17 är ett av troligen endast 9 kvarvarande originalhus. Totalt tillverkade finska OY Polykem 19 stycken mellan 1970 och 1973 varav 3 inköptes av BP (British Petrol) för att användas som bensinmackar i Sverige. Matti Suuronen kallade också huset för CF 45 och det ingick i serien Casa Finlandia. Venturo användes som bensinstation, fritidshus och kiosk. Bostadsvarianten levererades med kokvrå och inbyggd bastu.

Venturo #17 väger cirka 4 ton och är 45 kvadratmeter stort invändigt. Byggnaden stod tidigare i Västra Ingelstad, Småland. Konstruktionen utgörs av glasfiberarmerad plast (GRP) med inbyggda element av aluminium, glas, trä och metall. Taklanternin i transparent isolerad plexiglas. Varje hus består av 7 sektioner där sidomodulerna består av 2 unika GRP-gjutna plastelement. De olika sektionerna är delvis isolerade med 20 mm Divinycell (skumplastisolering).

Venturo placeras lämpligen på plint eller syllgrund, men kan naturligtvis även monteras förhöjd ovan mark i lämplig stålram.

Underhållsbehovet kan jämföras med en plastbåt: årlig tvättning och eventuell vaxning är fullgott.


ANSLUTNINGAR

Venturo #17 förbereds med eldragning. Ursprungligen fanns kokvrå i en av modulerna som också hade en förmonterad toalett med fast skiljevägg, inkoppling av vatten och avlopp skedde via ett särskilt schakt fastskruvat i plywoodgolvet. Detta utförs på den renoverade Venturo #17 via ”servicekanaler” i golvmodulerna, allt för att underlätta enkel uppkoppling och mobilitet

Transport

Venturo består av 7 delar som alla ryms på en lastbil med släp (bredden är 2,4 meter och kräver därmed inget särskilt tillstånd för färd på allmän väg). Venturo kan också transporteras i container eller via helikopter tack vare modulernas begränsade vikt. Venturo#17 levereras vädersäkrad och färdigemballerad i två paket redo för lastning till utvald destination. Sist, men inte minst: Troligen har det inte funnits ett Venturohus i så pass fullvärdigt återställt skick till salu sedan det sista huset levererades från OY Polykems fabrik 1973. Chansen till att förvärva denna designklenod är unik och lär inte återkomma inom överskådlig framtid.

ANPASSNINGSMÖJLIGHETER

Innertaket, i form av nedpendlat kassettak, kan ersättas med en annan lösning om så önskas. Ytterfärgen var i original vit, vad gäller insidan finns färgfragment av BP:s egen inredningsfärg. Annan färg eller ytskikt kan väljas om så önskas.

www.rodamollan.se

fredrik (at) rodamollan.se